Ochrana osobních údajů

pro, 19 2023

Úvod do problematiky ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) je naším cílem zajistit ochranu a bezpečnost osobních údajů našich uživatelů. Webové stránky Diabetická Taverna se zavazují chránit osobní údaje všech svých zákazníků a uživatelů a zajišťují, že sběr, uchování, zpracování a sdílení těchto informací je prováděno transparentně a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Na těchto stránkách bereme ochranu vašich dat velmi vážně a chceme abyste se cítili bezpečně při jejich poskytování. Pro zachování nejvyšší možné míry ochrany vašich osobních údajů jsme přijali vhodná technická a organizační opatření. Tyto informace vás seznámí s tím, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, jak jsou chráněny a jaké máte právo na jejich ochranu.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů na našich webových stránkách se řídí zákony České republiky a nařízením GDPR. Již ze své povahy Diabetická Taverna shromažďuje různé informace, které mohou zahrnovat osobní údaje jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy a další kontaktní informace nezbytné pro poskytování našich služeb, jako je zasílání informačních bulletinů, odpovídání na dotazy a správa účtů uživatelů.

Je námi shromažďované informace jsou používány pouze pro dané účely a nejsou poskytovány třetím stranám, pokud to není výslovně povoleno nebo je to vyžadováno zákonem. Kompletní seznam osobních údajů, které zpracováváme, je k dispozici uživatelům a mohou o něj požádat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu nebo přímo prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected].

Práva subjektu údajů

Podle nařízení GDPR má každý uživatel právo na informace o zpracování svých osobních údajů, na přístup k těmto údajům, opravu či výmaz, právo vznést námitku proti zpracování, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Pro uplatnění těchto práv stačí zaslat požadavek na výše zmíněnou e-mailovou adresu vlastníka webu. Jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů budou vyřízeny s maximální možnou péčí a v nejkratším možném termínu.

Kontaktní informace provozovatele

Provádí-li uživatelé jakékoli transakce na našich webových stránkách, je provozovatel webu, tedy pan Radim Valenta, povinen tyto údaje zaznamenat a uložit za účelem splnění právních a daňových povinností. Kontaktní informace provozovatele jsou následující:

  • Radim Valenta
  • Pasteurova 905/10
  • 779 00 Olomouc
  • Česká republika
  • E-mail: [email protected]

Závěr

Naše webové stránky si váží důvěry našich uživatelů a jsou odhodlány chránit jejich osobní údaje. V případě, že máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. S vašimi osobními údaji budeme vždy nakládat s největší možnou péčí a ochranou.